Vertrouwenspersoon

Sinds september 2017 bestaat er de mogelijkheid voor leden van een vereniging om contact te leggen met een vertrouwenspersoon, indien zij, binnen die vereniging hinder ondervinden van grensoverschrijdend gedrag.

Onis, de Vrijwilligerscentrale in Asten en Someren, heeft daar voor Moniek Hoeve in dienst genomen. Zij is gekwalificeerd vertrouwenspersoon en heeft dit werk jaren gedaan bij de politie. Moniek is aangesteld als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor stichtingen en verenigingen in Asten en Someren. Zij verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg van de mensen die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

Omdat de vereniging Reuma Actief de Peel onder andere in deze gemeentes werkzaam is, mogen de leden, vrijwilligers en instructeurs desgewenst contact met haar opnemen.

Ongewenste omgangsvormen zijn

  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Discriminatie

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting, pesten of op andere manier dwarsgezeten te worden tijdens werkzaamheden en/of deelname aan activiteiten binnen onze vereniging. Moniek heeft geheimhoudingsverplichting en zal geen actie ondernemen zonder uw toestemming. 

Als u last hebt van ongewenst gedrag, staat zij naast u. U hoeft zich bij Moniek niet te verdedigen. Zij gaat uit van wat u vertelt en zal op grond daarvan meedenken. Als u bij haar langskomt, houdt u de regie. Zij denkt slechts met u mee, u bepaalt uiteindelijk wat u wilt dat er gebeurt.

Wat kan zij voor u doen?
U kunt bij haar uw verhaal kwijt. Als u wilt kan zij ook meedenken over:

  • Hoe u met de pleger in gesprek kunt gaan;
  • Iemand die tussen u en de plegers kan bemiddelen;
  • Iemand die corrigerend op kan treden.

In ernstige gevallen kunt u ook een formele klacht tegen iemand indienen, daar kan Moniek u bij helpen.
Moniek Hoek vertrouwenspersoon

adres: Kerkstraat 10
5721GV Asten
mobiel: 06-29085003
email: m.hoeve@oniswelzijn.nl

Of er kan een afspraak gemaakt worden met;
Mw.C.van Eijnden coördinator vrijwilliger centrale Onis

telefoon: 0493-441256
email: c.vaneijden@oniswelzijn.nl
© Copyright 2018 vereniging reumaactief de peel.