Steun onze vereniging

Wil je ons steunen, er zijn verschillende mogelijkheden: word vrijwilliger, geef donaties of word sponsor.

Vrijwilliger; Onze vereniging draait dankzij de geweldige inzet van vrijwilligers die ons helpen om de activiteiten uit te voeren. Een helpende hand is van harte welkom en we kunnen je inzet, ervaring en beschikbare tijd gebruiken. Voor meer informatie of aan te melden kun je contact opnemen met de secretaris : Info@VerenigingReumaActiefdePeel.nl

Word donateur; Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) oftewel een non- profit organisatie. Dit wil zeggen, dat we geen winst mogen maken en de inkomsten en uit de contributie en andere inkomsten enkel en alleen gebruiken ten gunste van reumagelateerde activiteiten voor onze leden. Wil je ons financieel steunen dan word je overboeking hieraan besteed. Je kunt zelf op het machtigingsformulier het bedrag en het tijdsbestek toevoegen. Wil je later eventueel een wijziging doorgeven, neem dan contact op met de penningmeester, Jos van de Boomen: Penningmeester@VerenigingReumaActiefdePeel.nl

Word sponsor en/of adverteerder; Je kunt ons ook steunen door sponsor en/of adverteerder te worden door middel van een advertentie te plaatsen in ons verenigingsblad: 't Kontakt en/of op de website. 't Kontakt wordt 5x per jaar uitgegeven en verspreid onder al onze leden, poliklinieken, huisartsen, apotheek en adverteerders. Hierdoor word je advertentie door meerdere mensen gelezen.
De tarieven kun je opvragen bij Jos : Penningmeester@VerenigingReumaActiefdePeel.nl

Je kunt ons natuurlijk ook in “natura” sponsoren bij onze activiteiten. Of misschien heb je andere wensen of suggesties. We denken graag met je mee. Neem dan contact op met de voorzitter van onze vereniging