Nieuwe wet AVG per 25 mei a.s.

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt per die datum de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De regels rondom verwerking van persoonsgegevens worden daardoor strenger.

Ook wij als patiëntenvereniging hebben hier mee te maken. Zo verwerken wij in onze ledenadministratie o.a. naam, adres, bank en emailgegevens t.b.v. de incasso’s, toezending van het verenigingsblad en b.v. correspondentie met onze leden via post of email. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor interne doeleinden en alleen ter inzage voor het dagelijks bestuur. Uiteraard zijn wij als vereniging verplicht om verantwoord met deze gegevens om te gaan en deze gegevens niet aan andere partijen ter beschikking te stellen.

Op deze website ( hier ) kunt u onze opgestelde privacyverklaring lezen.

Zo ook het nemen van foto’s tijdens (leden)bijeenkomsten en het publiceren daarvan is onderhevig aan deze wetgeving. Ook hierbij geldt dat deze opnames alleen bedoeld zijn voor intern gebruik, d.w.z. voor het verenigingsblad ‘t Kontakt en voor onze website. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van gemaakte foto’s op ledenbijeenkomsten laat u het ons dan vooraf even (schriftelijk) weten. Wilt u meer weten over deze wet of heeft u nog vragen? Bel of mail ons: tel. 0648571220 of E- mail: info@verenigingreumaactiefdepeel.nl

© Copyright 2016 vereniging reumaactief de peel.