Teun van den Bosch stelt zich voor.

Mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Teun van den Bosch, sinds kort bestuurslid van de Reuma-vereniging. Ik ben 71 jaar, getrouwd, heb drie kinderen en zeven kleinkinderen.
In mijn werkbare leven gaf ik meerdaagse trainingen in conferentiecentra en hotels in Nederland. Deze trainingen waren gericht op patiënten en partners, vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam voor patiëntenorganisaties. Mijn speciale aandacht en deskundigheid liggen rond de thema’s: omgaan met je ziekte, zingeving en levensloop.
Om een beeld te geven: ik heb gewerkt voor de Hartstichting, Hersenstichting, CVA verenging; Samen Verder, voor vrijwilligers en beroepskrachten, werkzaam bij Sensoor en hospices.
Ik ben begonnen als maatschappelijk werker, daarna volgde ik de VO, (de voortgezette agogische opleiding ), studeerde filosofie en In mei sluit ik een 2 jarige boeddhistische opleiding af.
Mijn hobby’s zijn: Wandelen, IVN natuurgids, meditatie en stilte, zwemmen en dru yoga.
Waarom wil ik mij inzetten voor de reumavereniging?

Allereerst wil ik zeggen dat deze club al veel doet. Ik heb grote bewondering voor de huidige en voormalige bestuursleden. Ze hebben veel bereikt. Een bloeiende vereniging met 300 leden met diverse activiteiten.
Toch vind ik dat er aan het thema: omgaan met je chronische ziekte nog wat ontbreekt en daar wil ik mijn aandacht op gaan richten.
Wat ik al doe zijn de IVN wandelingen, waarin het meer gaat om het onderling contact, het buiten zijn, de verwondering dan om de namen en feiten van wat we zien, tijdens de wandelingen.
Waar mijn hart naar uit gaat, is een inloop café, waar we één keer per maand een korte inleiding rond een thema hebben en daarna onze ervaringen uitwisselen. Een twee uur durende bijeenkomst waar ook weer het ontmoeten en het delen van ervaringen centraal staat. En dan niet alleen voor patiënten, maar ook de partners en/of mantelzorgers. Dit gaan we nu ook ontwikkelen en uitvoeren dit jaar.
Volgend jaar zou ik wel een cursus mindfulness willen verzorgen. Een achttal bijeenkomsten om ons bewust te zijn van ons lichaam, maar ook om de pijn onderdeel van ons leven te laten zijn, zonder ons door die pijn te laten bepalen. Moeilijk, maar training helpt hierin echt.
Geef u reacties eens op het bovenstaande. Dat helpt mij om te weten wat u zou willen, wat u verder helpt, want daar gaat het om. Mijn telefoonnummer is: 0492541704 of 06 38915470. email: tvandenbosch2@gmail.com.
Tot horens of tot ziens.

© Copyright 2016 vereniging reumaactief de peel.