Help je een paar uurtjes mee?

Dit jaar wordt de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds gehouden in de week van 19 t/m 24 maart. Het Reumafonds kan dankzij het collectegeld werken aan een beter leven voor de bijna 2 miljoen mensen in Nederland met een reumatische aandoening.

Ook wij als vereniging profiteren mee van het geld dat het Reumafonds binnenkrijgt. Onze beweeggroepen worden gesubsidieerd zodat onze leden voor niet al te veel geld kunnen sporten en bewegen. De activiteiten die we organiseren zijn voor een deel afhankelijk van de subsidie van het Reumafonds. Daarom willen we ons graag inzetten voor de jaarlijkse collecte.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die een paar uurtjes van hun tijd willen besteden aan het collecteren in hun eigen straat of omgeving. Ook mensen die liever meewerken aan de organisatie van de collecte zijn van harte welkom. Vooral in Brandevoort en Stiphout is er een tekort aan organisatoren.

Informatie is te verkrijgen bij ons secretariaat: info@verenigingreumaactiefdepeel.nl of 06 485 71 220

© Copyright 2018 vereniging reumaactief de peel.