Reuma Inn - 05 februari 2019.


Op dinsdag 5 februari was alweer de tweede Reuma Inn van dit jaar. Het thema van deze avond was Ergotherapie. De presentatie werd verzorgd door Maayke Versluis, ergotherapeut, verbonden aan het Elkerliek ziekenhuis.
De avond was aardig druk bezocht met geïnteresseerden, waarbij niet alleen leden van de Reumavereniging aanwezig waren, maar ook andere belangstellenden. Het feit dat er ook andere reumapatiënten naar de Fonkel waren gekomen, bewijst toch maar weer dat onze vereniging goed op weg is om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Zoals ik al noemde was het thema van de avond Ergotherapie. In de presentatie van Maayke werd duidelijk uitgelegd wat men van een ergotherapeut kan verwachten. Wat met name de strekking van ergonomie inhoudt, is het bewust worden van je houding; hoe kun je het beste gaan staan/zitten; hoe kun je bewuster met je beperkingen omgaan.
Zoals velen van ons wel weten is alles gelegen aan gedragsverandering. Je weet dat je bepaalde handelingen niet meer kunt verrichten, zoals je dat altijd hebt gedaan. Voordat je je daar bewust van bent, ga je door een lang en slopend acceptatieproces. Tijdens dit proces leer je hoe je je eetgewoontes aan moet passen en hoe je bepaalde alledaagse dingen moet doen, of juist door iemand anders moet laten doen. Dit alleen al is voor velen een moeilijke opgave, maar je zal er toch eens aan toe moeten geven.
Bij Ergotherapieleer je oplossingsgericht te handelen volgens de ELVOSICO methode. Wat staat voor EL = Elimineren VO = Volgorde veranderen SI = Simplificeren CO = Combineren. Onder elimineren wordt verstaan dat je taken moet weglaten, of door iemand anders moet laten doen. Je kan ook de volgorde van je taken veranderen, bijvoorbeeld ’s ochtends je aardappelen schillen i.p.v. ’s avonds. Simplificeren is het makkelijker maken van bepaalde handelingen door hulpmiddelen te gebruiken en combineren doe je door bepaalde werkzaamheden te combineren. Denk hierbij aan het opmaken van de bedden, stoffen en stofzuigen op dezelfde etage, zodat je niet steeds de trap op en af hoeft. Tja, dat zijn van die handige weetjes, waar je pas achter komt als je naar zo’n bijeenkomst bent geweest.
Wat ik ook een interessante opmerking vond, was dat je jezelf af en toe moet belonen. Wanneer je bepaalde handelingen verricht hebt die je moeilijk of lastig vond, mag je jezelf daarna belonen met een lekker kopje thee en even uitrusten op de bank of in je luie stoel. Dat hoeven wij ons geen twee keer te laten zeggen, toch?
Al met al een leerzame avond met veel informatie en nieuwe inzichten. Ik ben benieuwd naar de volgende Reuma Inn. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 12 maart en zal met name interessant zijn voor mensen die nog volop in het arbeidsproces zitten, maar binnen afzienbare tijd te maken kunnen krijgen met het UWV. De gastspreker zal een UWV verzuimregisseur zijn. Mocht je alvast meer hierover willen weten kijk dan op https://uwverzuimregisseur.nl
Wij zien je graag op 12 maart om 20.00 in De Fonkel. Groetjes, Marinelle

© Copyright 2018 vereniging reumaactief de peel.