Lezing Koen Lucas - dinsdag 31 maart

Koen Lucas verzorgt voor onze vereniging een presentatie over manieren om je kwaliteit van leven te verbeteren ondanks een chronische aandoening.

Hij coacht voornamelijk mensen met de ziekte van Parkinson en heeft in dat kader een aantal onderwerpen verzameld die niet alleen bij die chronische aandoening relevant zijn.

Dat heeft geleid tot een trainingsprogramma met 9 onderwerpen zoals het sturen van emoties, stressbeheersing, verminderen van symptomen, verbeteren van je relatie(s) en het scheppen van een mooi toekomstperspectief. Hij licht die 9 stappen toe en je zult ontdekken dat die ook bij reuma van grote waarde kunnen zijn.

Het blijft niet bij presenteren, er wordt ook geoefend en er is uiteraard ruimte voor vragen.

De lezing vindt plaats , direct na de ledenvergadering, bij restaurant “Inclusief”, Montgomeryplein 6 te Helmond en is uiteraard gratis .

© Copyright 2018 vereniging reumaactief de peel.