UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Graag willen we u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Vereniging Reuma Actief de Peel. Deze wordt gehouden op:

DINSDAG 6 MAART 2018
Locatie:

Wijkhuis "De Fonkel"
Prins Karelstraat 131
5701 VL Helmond
Tel. 0492-597444
Aanvang: 19.30 uur (vanaf 19.00 uur is de zaal open)

AGENDA:

 1. Opening door onze voorzitter Christa Haasnoot
 2. Mededelingen en eventueel in te dienen agendapunten
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuren notulen van de ALV van dinsdag 21-03-2017
 5. Jaarverslag secretaris Paul Verbakel
 6. Jaarverslag penningmeester Jos van den Boomen
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie 2018
 9. Begroting 2018
 10. Nieuws van het Reumafonds
 11. Update over onze beweeglocaties
 12. Jubileumjaar 2018 (35 jarig bestaan)
 13. Bestuursverkiezing
  Aftredend doch herkiesbaar zijn: voorzitter Christa Haasnoot en secretaris Paul Verbakel.
  Aftredend doch niet herkiesbaar is onze vice-voorzitter Bert Vogels.
  Mocht u zich kandidaat willen stellen dan kan dit tot één week voor de vergadering bij de secretaris, Paul Verbakel (telefoon 06-48571220) of via e-mail info@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Na deze jaarvergadering gaan we de avond voortzetten met een gezellige BINGO. De kaarten kosten € 5,50 p/stuk en in de pauze kunt u eventueel nog een kaart bijkopen voor € 3,00 p/stuk. We hebben weer mooie prijzen voor de winnaars.

© Copyright 2016 vereniging reumaactief de peel.