Het Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onder 'besturen' kan worden verstaan al hetgeen wat noodzakelijk is om de vereniging, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt zij in het belang van de vereniging. Er zijn verschillende wettelijke en statutaire verplichtingen, maar daarnaast draagt het bestuur een (door de ALV mede) bepaald beleid uit. Het bestuur van de vereniging ReumaActief de Peel bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en tevens bewegingscoördinator, een secretaris, een penningmeester en een Public Relations medewerkster.

Voorzitter:

Naam: Christa Haasnoot
Email: voorzitter@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie- omschrijving: De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Haar taken zijn:
 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Leiding geven aan het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Visiebepaling met leden.
Vice-voorzitter :

Naam: Bert Vogels
Email: vicevoorzitter@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie- omschrijving: Zijn taken zijn:
 • Vervangen van de voorzitter ten tijde van afwezigheid.
Secretaris:

Naam: Paul Verbakel
Tel: 06-48571220
Email: Info@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie- omschrijving: De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn taken zijn:
 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie.
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Bijhouden van de ledenadministratie.
 • Redactie 't Kontakt.
Penningmeester:

Naam: Jos van den Boomen
Email: Penningmeester@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie-
omschrijving:
De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn taken zijn:
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
Public Relations:

Naam: Marianne van Rooden
Email: Pr@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie- omschrijving: Haar taken zijn:
 • Verantwoording dragen voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid .
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingenVerder kunt u contact op nemen met de volgende voorzieningen:

Ledenadministratie E-mail: Ledenadministratie@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Redactie ‘t Kontakt E-mail: Redactiekontakt@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Website beheerder E-mail: Beheerderwebsite@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
© Copyright 2016 vereniging reumaactief de peel.